chữa thâm quầng quanh mắt

5 cách đánh bay các thâm quầng quanh mắt

5 cách đánh bay các thâm quầng quanh mắt

Việc kê gối cao khi ngủ sẽ giúp bạn giảm tình trạng tụ máu quanh mắt. Bạn chỉ cần kê gối cao khi ngủ để ngăn ngừa máu tụ dưới mắt. Thay vì phải mất hàng giờ đứng trước gương